Soojusenergia kadude jagunemine elamus

Eluhoone soojusenergia kulud jagunevad laias laastus järgmiselt:

~25-30%  soojusest lahkub hoonest soojusülekande teel läbi akende

~30-40% soojusest lahkub hoonest läbi ventilatsiooniõhu (kui on kasutusel loomulik ventilatsioon ilmas soojustagastuseta)

~30-45% soojusest lahkub hoonest soojusülekande teel läbi välispiirete (seinad, katus, põrand)

Päikesekiirguse energia ärakasutamine

Suured aknapinnad hoone lõuna- ja lääneosas aitavad hoonet soojendada jahedatel aga päikeselistel sügis- ja talvekuude päevadel (september-aprill), aga põhjustavad ruumide ülekuumenemist suvekuudel. Samuti peab suurte aknapindade puhul täpselt arvestama akende soojusjuhtivust

Näide: akna soojusjuhtivustegur on 1,4 W/(m2·K), ümbritseva soojustatud seina oma 0,14 W/(m2·K) – sellest saame järeldada, et läbi 1m2 suuruse akna väljub 10 korda rohkem soojust kui läbi kõrval oleva 1 m2 suuruse seinapinna; samas jälle saab akna kaudu püüda päiksekiirgust, mis hoonet soojendab).

Ühe lahendusena sellise dilemma puhul on väga hea soojapidavusega akende ning päikesesirmide /varikatuste kombinatsioon – päiksesirmid takistavad suvisel intensiivsel päikesepaistel otse tuppa paistmast, aga lubavad päikselistel märtsipäevadel hoonet kütmata läbi ajada ning samas ei luba kõrge soojustakistusega aknad külmade ilmadega liigselt soojust hoonest välja kanda.

Küttesüsteemid

Energeetiliselt on väga efektiivsed kaasaegsed soojuspumpade küttelahendused, kus tänu seadmete soojustegurile ammutatakse maapinnast või välisõhust 1 kWh elektrienergia abil hoonesse 2-5 kWh soojusenergiat.  Kas pole mitte atraktiivne? Teisest küljest on halupuudega köetava küttesüsteemi rajamine kordi odavam.

Kui enda metsast või naabrimehe käest saab küttepuid väga soodsalt siis on jällegi majanduslikult viimane variant tunduvalt kasulikum. Nagu kirjeldatud näitest ka aru võib saada siis küttesüsteemide valikul tasub alati arvesse võtta aspekte

a)     Rajamiskulu

b)     Iga-aastane aja- ning rahakulu kütusele

c)     Teenindusvajadus vs automatiseeritus

d)     Hooldusvajadus vs hooldusvaba süsteem

Energeetiliselt on kindlasti efektiivsemad kaasaegsed soojuspumpade lahendused aga nagu juba kirjeldatud tuleb arvesse võtta ka teisi aspekte.