Mõõdistamine ja 3D modeleerimine

Mõõdistamine ja 3D modeleerimine

Teostame olemasolevate hoonete ja rajatise mõõdistamist, mille tulemuseks on teostusjooniste valmimine koos vajaliku seletuskirjaga ning ehitise tehniliste andmete ja eksplikatsioonidega. Teostusjooniseid on vaja eelkõige hoone kasutusloa taotlemiseks või ehitise rekonstrueerimise planeerimiseks

Lisaks tegeleme olemasolevate jooniste digitaliseerimisega, paljudel ehitistel on olemas projektid paberkandjal kuid puudub elektroone variant. Elektroonsed joonised on edasise projekteerimistegevuse aluseks, samuti võimaldab paremini planeerida rekonstrueerimistöid.

Soovi korral koostame jooniste või olemasolevate hoonete kohta 3D mudeleid.

Mõõdistustööde ja 3D modeleerimise maksumus sõltub konkreetsest tööst ja Teie soovidest. Küsi hinhapakkumist siit.