Energiamärgis

Energiamärgis on lihtsalt selgitades dokument, mis näitab kui palju tarbib hoone energiat – selles sisaldub energia hoone kütmiseks, sooja tarbevee valmistamiseks, ventilatsiooniks ning samuti tarbitud olmeelektrit (valgustus, seadmed jne).

Kui te vajate enda olemasolevale või projekteeritavale hoonele energiamärgist siis täpsema info ja hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust, kontaktid leiate siit.

Energiamärgiseid on kahte erinevat tüüpi, mis on oma sisu poolest üksteisest täiesti erinevad:

 

1)     Energiamärgis projekteeritavale hoonele

– tegemist on dokumendiga, mis on ehitusprojekti üks osa ning see dokument on tõendiks selle kohta, et hoone on energeetiliselt piisavalt säästlik ning hoonele võib ehitusloa väljastada. Kõne all olev energiamärgis koostatakse energiaarvutuste põhjal ning arvutusteks kasutatakse spetsiaalset simulatsioonitarkvara, mille abil modelleeritakse projekteeritav hoone reaalsetesse kliimatingimustesse.  Kliimatingimustes võetakse arvesse hoone asukohta Eesti territooriumil ning sellest sõltuvalt temperatuuri ja päikesekiirguse muutumist terve aasta lõikes ühe tunnise sammuga. Arvutuste tulemusel saavad meie eksperdid teha projekteerijale ning omanikule ettepanekuid projekti muudatusteks, et saavutada hoone mõistlikku energiakasutust. Kui hoone ei vasta esialgsete arvutuste põhjal seadustes kehtestatud miinimumnõuetele siis leitakse koostöös projekteerija ja hoone omanikuga kõiki osapooli rahuldavad tehnilised lahendused. Täpsemaid juhiseid ja selgitusi energiasäästliku hoone projekteerimise kohta võib leida vajutades sellele lingile.

Täpsemalt võib kõne all oleva energiamärgise kohta uurida Eesti Vabariigi valitsuse määrusest „Energiatõhususe miinimumnõuded

 

2)     Energiamärgis olemasolevale  hoonele

– tegemist on sisuliselt „energiapassiga“, mis näitab kui palju hoone reaalselt energiat on tarbinud ehk see dokument peegeldab reaalset hoone energeetilist seisukorda. Olemasoleva hoone energiamärgis koostatakse möödunud aastate tarbimisandmete põhjal ning see dokument on nõutav kui soovitakse hoonet või hoones asuvat korterit müüa või pikemaajalisele rendile anda.

Olemasoleva hoone energiamärgisest saab täpsemalt lugeda Eesti Vabariigi valitsuse määrusest „Energiamärgise vorm ja väljastamise kord“