Detailplaneeringute koostamine

Detailplaneeringute koostamine

Detailplaneerimine on ühiskondliku kokkuleppe saavutamise protsess, millega antakse seaduslik alus uute hoonete ehitamiseks, olemasolevatele hoonetele juurdeehituse tegemiseks, maa-alade kruntideks jaotamiseks ja kohaliku omavalitsuse territooriumi väiksema osa kohta lähiaastate ehitustegevuse aluseks.

Kehtestatud detailplaneering on aluseks maakorralduslike toimingute läbiviimisele ja ehitiste projekteerimisele.

Detailplaneeringu koostamise maksumus sõltub Teie soovidest ja planeeritava maa-ala asukohast. Hinnapakkumise saamiseks võta meiega ühendust siit .