Termoanalüüs

Termopilt

Termopilt on termokaamera abil tehtud pilt hoonest, mille abil saab tuvastada hoone soojuskaod. Termokaameraga tehtud pildid näitavad pinnatemperatuuride erinevust, mille põhjal on võimalik anda hinnang hoone ehitustehnilisele seisundile ja peamistele soojaleketele. Samuti sobib termoülevaatus hästi ehitusjärgse kvaliteedikontrolli tegemiseks.

Hoone välisfasaadi termopildi abil on võimalik tuvastada hoone külmasillad (vuugivahed, sokkel jmt); soojuskaod läbi avade (uksed, aknad) ja läbi avaraamide; halvasti soojustatud ja märgunud seinad.

Siseruumide termopildi abil on võimalik tuvastada külmad seinaosad, kuhu võib tekkida kondentsvesi, mis omakorda on soodsaks keskkonnaks hallituse tekkimisele; ehitusvigadest tekkinud külmasillad; soojuskaod läbi avade (uksed, aknad); kohad mis on kehvasti soojustatud.

Termopiltide analüüsi abil on võimalik planeerida vajalike ehitustöid, mis võimaldaksid küttekulusid vähendada ja parandada hoone sisekliimat.