Sisekliima

Sisekliima

Hubase kodu ning viljaka töökeskkonna aluseks on hea sisekliima, mille moodustavad koos mitmed parametrid: õhuniiskus; temperatuur; valgustus; müratase; õhu liikumise kiirus; õhu keemiline koostis jne.

Enda kodu või tööruumide paremaks hindamiseks on vajalik sisekliima parameetrite mõõtmine, mille põhjal saab teha vajalike järeldusi sisekliima parandamiseks. Sisekliima parandamine on otseselt seostud hoone energiakasutusega, mistõttu soovitame sisekliima hindamise puhul arvestada hoone energia tarbimisega (energiamärgis).

Meie aitame Teil teostada vajalikud sisekliima parameetrite mõõtmised ning seejärel analüüsi, mis võimaldab Teil rakendada optimaalseid meetmeid sisekliima parandamiseks, arvestades seejuures energiakulu.

Sisekliima parameetrite mõõtmise maksumus sõltub konkreetsetest soovidest ja ruumidest, kus mõõtmiseid läbi viiakse. Hinnapakkumise saamiseks võta meiega ühendust siit.

Hoonete energiakulu sõltub oluliselt sisekliima teguritest (temperatuur, ventilatsioon, valgustus, müra jne) ning sealhulgas hoone tehnosüsteemide projektist ning kasutamisest. Sisekliima mõjutab hoone kasutajate tervist, töö tootlikust ning mugavust Viimased uuringud on näidanud, et halva sisekliima poolt tekitatud kahju tööandjale, hoone valdajale ja ühiskonnale tervikuna ületab tunduvalt hoone energiakasutuse maksumust. (Eesti standard EVS-EN 15251:2007 „ Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast“)